slide-04
slide-06
slide-01
slide-02
slide-05
slide-03
slide-07

الکترو تصـویر پدیده (سهامی خاص)

طراحی و تولید انواع تلویزیون های شهری ، مانیتورینگ و اسکوربرد های ورزشی

Manufacturer of Full Color LED Display

Mono Color , Double Color LED Sign Board

LCD & PDP Video Wall , Monitoring LED Display

فروش تلویزیون شهری
اجاره تلویزیون شهری
تلویزیون شهری فضای خارج-01
تلویزیون شهری فضای داخلی-02
حیاط مسجد خرمشهر باغ موزه دفاع مقدس تهران (1)
تلویزیون شهری فضای داخل-01
سازه تلویزیون شهری

سازه 1